Sportovní rybolov Elstr

Bílý Halštrov v Dolních pasekách na Ašsku

Vodní dílo Bílý Halštrov

Vodní dílo Bílý Halštrov (Elstr / Elster) se nachází v panenském lesním údolí uprostřed krásné přírodní rezervace v Dolních Pasekách na Ašsku. Dílo bylo vybudováno v 70. letech jako přehrada. Současně s tím byla zarybněna a od té doby nebyla vypuštěna, takže jsou zde kapitální původní ryby. Navíc pravidelně zarybňujeme kapry a amury od 15 do 20 kg. Vodní plocha má členité dno s hloubkou od 1 m do 8 m a dvě klidové (hájené) zóny, kde je rybolov zakázán. Všechna lovná místa jsou pro dva až tři rybáře. Na každém rybářském místě je dřevěné molo a dvě místa pro bivaky.

Stanoviště 1

Stanoviště 3

Stanoviště 5

Stanoviště 7

Stanoviště 2

Stanoviště 4

Stanoviště 6

Hráz

Ryby v revíru

Sumec velký

Candát obecný

Štika obecná

Jeseter velký

Úhoř říční

Kapr obecný

Lín obecný

Amur bílý

Okoun říční

Cejn velký

Plotice obecná

Ceník

Povolenky

24 hodin → 700,-
Víkendová → 1.500,- (od pátku 12:00 do neděle 12:00)
Týdenní → 4.900,-

Vanička je v ceně povolenky.

Půjčovna

Člun → 250,-
Motor + baterie → 200,-
Člun + motor + baterie → 400,-
Podběrák → 100,-
Vážící sak → 100,-
Bivak → 300,-
Echolot → 100,-

Ceny jsou uvedeny za pronájem na 24 hodin.

Kalendář rezervací

Pro rezervaci volejte +420 723 590 803 nebo +420 721 652 558.

Rybářský řád

Obecná pravidla a zásady pro sportovní rybolov

1. Vstupem do areálu přehrady Bílý Halštrov – Elstr (dále jen „areál“) se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu, pokynům odpovědných zaměstnanců (správců) provozovatele.

2. Povolenku v rámci sportovního rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správců přehrady. Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky.

3. Denní doba lovu je 24 hodin na 3 pruty.

4. Vnadění, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Lov na dravce po dohodě se správcem. Přímý lov z lodě – vláčení, lov sumce vábničkou za následného spouštění návnady či lov muškou se zakazuje.

5. Stanoviště pro lov na přehradě jsou označena čísly 1 – 7. Na stanovištích 2 až 6 je povolen lov po dvou lovících, na číslech 1 a 7 po třech lovících . Zákaz lovu kaprů s pletenými šňůrami na celých cívkách navijáků. Taktéž není dovoleno používat pletené šňůry jako (šokovou) součást udice, lze použít fluorocarbon 0,50mm . Koncový návazec musí být vždy menší nosnosti než kmenový vlasec z důvodu uvíznutí a uvázání ryb ve vázkách a jejich následné osvobození.

6. Vyžaduje se používání háčků s protihroty a micro hroty . Udice musí být opatřena nejméně 5 m nad olovem fluocarbonem 0,50mm nebo šňůrou s olověným jádrem z důvodu pořezání ryby během zdolávání. Zakazuje se používání vlasců menších průměrů jak 0,33 mm, pevných montáží, tzv. helikopter, srkaček atd. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné – únikové montáže.

7. Lov dravců se povoluje jen za podmínek daných zákonem a jeho prováděcím předpisem s výjimkou výše uvedených omezení.

8. Zakazuje se přivlastňování všech ryb a ostatních vodních živočichů. Při používání odpadávající montáže je zakázáno používat olovo – povoleny jsou kámen a betonové zátěže.

9. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků s jemnou sítí vždy na mokré vypěněné podložce, přičemž je nutné udržovat mokré tělo ryby poléváním. Povinností rybáře je ošetřit poranění úlovku desinfekcí (klinik) a nejpozději do 10 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Doporučujeme si proto před samotným lovem připravit nádobu s jezerní vodou, namočit podložku pod rybu a mít připraven fotoaparát. Focení ryb ve stoje je přísně zakázáno!

10. Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech. Místa jsou vyznačeny číselnými cedulemi na protějším břehu, tak aby lovící nezasahoval do jiného sektoru.

11. Na přehradě Bílý Halštrov je rybář bezpodmínečně povinen používat:

  • velkou plněnou podložku,
  • podběrák s rameny minimálně 80 cm z jemné síťoviny,
  • dezinfekci k ošetření ryb (klinik),
  • při lovu sumce používat pouze 1 ks jednoháku taktéž s protihrotem na montáži,
  • člun,
  • vážící sak.

Vše k dispozici k zapůjčení přímo na přehradě.

Všechno vlastní vybavení má povinnost lovící předat k desinfekci hned po příjezdu do areálu.

12. Je zakázáno vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu. Jakékoli uchovávání ryb ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno! Při porušení tohoto zákazu či jakéhokoli nešetrného zacházení s ulovenou rybou bude lovící okamžitě vykázán z areálu bez náhrady na vrácení uhrazených poplatků.

13. V areálu je zákaz rozdělávání ohňů z důvodu možného požáru v přírodní rezervaci Bílý Halštrov. Povoleny jsou pouze grily a vařiče na plyn.

14. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí. Odpadky a nedopalky patří do sběrných pytlů. Po opuštění rybářů se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jejich příchodu. Poškození a znečištění nebude tolerováno!

15. Po vyložení veškerého, rybářského vybavení na svém lovném místě jste povinni dát auto na vyhrazené parkoviště.

16. Používání rybářských bójek je povoleno dle pokynů správce areálu. Povoleny jsou tyčové bóje. H bojky či podobná zařízení nejsou tolerována.

17. Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno.

18. V případě zjištění jakéhokoli většího poškození ulovené ryby je rybář povinen ohlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet vodě, či nikoliv.

19. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

20. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech. Peníze, klenoty a další cennosti mají návštěvníci možnost odkládat do úschovy v kanceláři správce. Provozovatel ručí za ztrátu jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními předpisy.

21. Areál je přístupný všem osobám, mimo uvedené v bodu 22, dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.

22. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek, nebo postiženým nakažlivou chorobou.

23. Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, pracovníků ostrahy, anebo jinak poruší ustanovení tohoto rybářského řádu či odpovídající ustanovení zákona o rybářství . Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.

24. Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu a této lokalitě.

Prosíme – pamatujte, že i pro Vás samotné bude příjemné vracet se do areálu přehrady Bílý Halštrov bez jakýchkoliv obav. Myslete také na to, že po Vás sem přijdou i další rybáři a budou chtít najít tato místa v původní čistotě, ale i kvalitě, v jaké jste je našli i Vy. I my se na vás budeme těšit.

Buďte s námi v kontaktu

Provozovatel

Elstr fishing s. r. o.
Dolní Paseky 21, Aš, 352 01
IČO: 06856802

Správce

Zdeněk Řezníček
Mobil: +420 723 590 803
Mobil 2: +420 721 652 558
E-mail: reznicek76@seznam.cz

Mějte stále nahozeno

Kalendář rezervací

Pro rezervaci volejte +420 723 590 803 nebo +420 721 652 558.